ร้าน พีพีพระเครื่อง
www.ppprakroung.99wat.com
0894483434
tanetbty
 
หลวงปู่หลิวนั่งพญาเต่าเรือน อุดกริ่ง เนื้อทองผสม(เหลืองทองมุก) ปี 2559


  ส่งข้อความ

ชื่อร้านค้า
พีพีพระเครื่อง
โดย
พีพีพระเครื่อง
ประเภทพระเครื่อง
รูปหล่อ เหรียญหล่อ
ชื่อพระ
หลวงปู่หลิวนั่งพญาเต่าเรือน อุดกริ่ง เนื้อทองผสม(เหลืองทองมุก) ปี 2559
รายละเอียด
หลวงปู่หลิวนั่งพญาเต่าเรือน อุดกริ่ง เนื้อทองผสม(เหลืองทองมุก) ปี 2559 ขนาดฐาน 3 นิ้วxสูง 4.5นิ้ว ขนาดพอเหมาะ ในการวางหน้ารถ ตั้งโต๊ะทำงาน และตั้งบูชา-พุทธศิลป์สวยงามมาก (พระอาจารย์สายชล เจ้าอาวาสฯจัดสร้าง ซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงปู่หลิว และได้เชิญหลวงพ่อชุบ วัดวังกระแจะ สายวิชาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า และ หลวงพ่อคง วัดบางกระพ้อม ร่วมปลุกเสก)
*****************
ประวัติหลวงพ่อชุบ วัดวังกระแจะ จ.กาญจนบุรี
พระครูอดุลพิริยานุวัตร หรือ หลวงพ่อชุบ ปญฺญาวุโธ พระเกจิอาจารย์ ผู้สืบทอดสรรพวิชาสายหลวงพ่อศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จากฆราวาสจอมขมังเวทย์ อาจารย์รื่น นิลแนบแก้ว ซึ่งท่านเป็นพระสหาย กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ สำนัก วัดปากคลองมะขามเฒ่า หลวงพ่อชุบ ได้สืบทอดวิชาการสักยันต์ เมตตา แคล้วคลาด คงกะพัน และ มหาอุตม์ พระคาถาต่างๆและสรรพวิชาการทำตะกรุดและเครื่องรางของขลัง อีกทั้งยังสืบทอดวิชาสาย หลวงพ่อคง วัดบางกระพร้อม จากพระมหาสิทธิการทอง วัดเพชรสมุทร จ.สมุทรสงคราม ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อครั้งจำพรรษา อยู่ที่วัดเพชรสมุทร(วัดบ้านแหลม)
ประวัติพระครูอดุลพิริยานุวัตร หลวงพ่อชุบ ปญฺญาวุโธ เจ้าอาวาสวัดวังกระแจะ ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ประวัติหลวงพ่อชุบ วัดวังกระแจะ ท่านเกิดวันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2469 ตรงกับ แรม 8 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล โยมบิดาชื่อนายปลื้ม ถินนาก โยมมารดาชื่อนางช่วง ถินนาก ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมด 5 คน มีพี่สาวต่างมารดา 1 คน ท่านเป็นบุตรคนที่ 4 มีพี่สาว 3 คน น้องชาย 1 คน ในวัยเยาว์ท่านมีความสามารถด้านศิลปะวาดเขียน มากกว่าเด็กอื่นๆในวัยเดียวกัน ในช่วงวัยรุ่นท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์และได้รับการถ่ายทอดวิชาการสักยันต์และวิชาอาคมต่างๆจาก อาจารย์รื่น นิลแนบแก้ว เมื่อครั้งที่อาจารย์รื่นท่านเปิดสำนักสักยันต์ที่ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม อาจารย์รื่น ท่านเป็นศิษย์ของหลวงพ่อศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่าพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองไทยและอาจารย์รื่นท่านยังเป็นพระสหายกับ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ท่านอุปสมบทเมื่อปี พ.ศ.2491 ณ. วัดคู้สนามจันทร์ ตำบลบ้านปรก อำเถอเมือง จ.สมุทรสงคราม โดย มีหลวงพ่อกลึง ธมฺมโชติ วัดสวนแก้วเป็นพระอุปัชฌาย์ จำพรรษาอยู่วัดคู้สนามจันทร์ได้ 4 พรรษา ท่านจึงได้ย้ายไปจำพรรษาและศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดเพชรสมุทร และยังได้ศึกษาสรรพวิชาเพิ่มเติมจากพระมหาสิทธิการทอง วัดเพชรสมุทรด้วย โดยพระมหาสิทธิการทอง นั้นท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อคง วัดบางกระพ้อม
หลังจาก หลวงพ่อชุบ ได้ศึกษาสรรพวิชาอาคมต่างๆจนจบแล้ว หลวงพ่อชุบ ได้เริ่มเดินธุดงค์ไปยังจังหวัดต่างๆเช่น นครศรีธรรมราช ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี
พ.ศ.2505 ท่านได้เดินธุดงค์มาที่ จ.กาญจนบุรีและได้เดินทางจนมาถึงถ้ำละว้า ได้มีญาติโยมที่อาศัยอยู่ที่วังกระแจะได้นิมนต์ให้ท่านมาพักที่บ้านวังกระแจะและสร้างกุฏิให้อยู่เป็นไม้ไผ่มุงแฝก 1 หลัง หลังจากนั้นได้สร้างกุฏิไม้แบบถาวรให้ 1 หลัง
พ.ศ.2511ได้รับเป็นวัดที่บำเพ็ญกุศลของชาวบ้าน
พ.ศ.2514 ได้รับพระราชทานเป็นวิสุงคามสีมา
พ.ศ.2533 ได้ทำพิธีผูกพัทธสีมาพระอุโบสถ
หลวงพ่อชุบท่านได้รับตำแหน่งหน้าที่(งานปกครอง)ดังนี้
พ.ศ.2513 เป็นเจ้าอาวาสวัดวังกระแจะ ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
พ.ศ.2517 เป็นเจ้าคณะตำบล ท่าทุ่งนาและต่อมาได้ย้ายมาเป็นเจ้าคณะตำบลวังกระแจะ
พ.ศ.2522 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ (8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2522)
พ.ศ.2526 เป็นรองเจ้าคณะอำเภอไทรโยค
พ.ศ.2549 เมื่ออายุครบ 80 ปีเกษียณจากตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอไทรโยค และได้รับแต่งตั้งเป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอไทรโยค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมหาเถระสมาคม อันมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศฯ ผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในตำแหน่งปฏิบัติงานแทน สมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นผู้รับรองการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2549
งานด้านการศึกษา หลวงพ่อชุบท่านได้รับตำแหน่งมีดังนี้
พ.ศ.2498 ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูสอนปริยัติธรรม
พ.ศ.2499 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง
พ.ศ.2501 ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูสอนบาลี
พ.ศ.2513 เป็นเจ้าสำนักเรียนประจำสำนักเรียนวัดวังกระแจะ
งานสาธารณูปโภค ที่หลวงพ่อชุบท่านช่วยสงเคาระห์
พ.ศ.2516 – 2518 สร้างพระอุโบสถ
พ.ศ.2519 – 2521 สร้างกุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ หอฉัน หอสวดมนต์ ห้องน้ำ
พ.ศ.2534 – 2536 สร้างเมรุ ศาลาฌาปณสถาน และห้องน้ำใหม่
พ.ศ.2547 – 2549 สร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่
งานเผยแพร่
พ.ศ.2524 ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูตเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ(อินเดีย)
สมณศักดิ์ที่หลวงพ่อชุบท่านได้รับ
พ.ศ.2519 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นเอกในพระราชทินนามว่า “พระครูอดุลพิริยานุวัตร”
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอไทรโยคและเจ้าอาวาสวัดวังกระแจะ และทางวัดได้จัดงานฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๕ ปี พระครูอดุลพิริยานุวัตร(หลวงพ่อชุบ ปญฺญาวุโธ) อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา
ราคา
-
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
089-448-3434
ID LINE
tanetbty
จำนวนการเข้าชม
302 ครั้ง
บัญชีธนาคารที่ใช้ยืนยันตัวตน
ธนาคารกรุงเทพ / 870-7-02417-3